گزارش
دکتر محمد عبده‌زاده: موانع در مسیر داروسازی زیاد است
۲۹ آبان ۱۴۰۲پگاه حبیبی
دکتر محمد عبده‌زاده: موانع در مسیر داروسازی زیاد است

دکتر محمد عبده‌زاده عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، در نشست خبری بررسی برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت گفت: وظایفی که به دوش سازمان غذا و دارو گذاشته می شود بسیار زیاد است و حجم کار بالاست. در برنامه هفتم بحث تفویض اختیار و اعتماد به تشکل ها مغفول ماند در حالی که ظرفیت بالایی در آن وجود داشت. در حوزه دارو چالش‌های گذشته اقتصادی همچنان باقی است و ارز دارو دوباره به حالت چند نرخی بازگشته است. قیمت‌گذاری داروهای ژنریک تحت تاثیر نرخ تورم هستند و قیمت گذاری دستوری آن را با مشکل مواجه می کند. دخالت سایر سازمان‌ها در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو مشکل زا است. صنعت داروسازی همیشه از استراتژی ارز تک‌نرخی دفاع کرده و هم‌اکنون نیز با معضل ارز چند نرخی مواجهیم که صادرات دارو را هم تحت تاثیر گذاشته است. هنوز ضوابط فروش اینترنتی دارو توسط وزارت بهداشت تدوین نشده و از سوی دیگر فشارهای زیادی هم از سوی نهادهای خارج از وزارت بهداشت در این زمینه وجود دارد.