آرشیو رویداد

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابستهمهر ۱۴۰۲
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابستهمهر ۱۴۰۱
هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته به همت سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.