استعلام گواهی

Inquiry

با استفاده از کد 12 رقمی و یا اسکن بارکد گواهی خود را دریافت کنید

با استفاده از دکمه اسکن بارکد می‌توانید با استفاده از دوربین دستگاه خود بارکد درج شده بر روی گواهی را استعلام کنید