IRANPHARMA Logo
خبر
با این بودجه، کمبود دارو در سال ۱۴۰۳ حتمی است
۲۱ اسفند ۱۴۰۲پگاه حبیبی
با این بودجه، کمبود دارو در سال 1403 حتمی است

دکتر مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره وضعیت صنایع داروسازی کشور عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم اظهار نظرها و هشدارهای کارشناسان حوزه اقتصاد و سلامت، بودجه حوزه سلامت به شکل واقعی دیده نشد. پیش‌بینی کارشناسان بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حوزه سلامت بود، اما در نهایت ۶۹ هزار میلیارد تومان آن در لایحه بودجه محقق شد که پیامدهای آن به شکل کمبودهای دارویی در مقاطع مختلف سال خودنمایی کرد. در بودجه سال ۱۴۰۳، اگرچه رقم برآورد شده کارشناسان برای بودجه مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در بازه‌ای بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما آنچه تا امروز در کلیات لایحه بودجه دیده می‌شود رقمی معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان است. بودجه غیرواقعی موجب کمبود مواد اولیه و ایجاد مشکلات جدی برای صنایع داروسازی می‌شود. این فاصله شاید در طول سال ۱۴۰۳ موجب تعطیلی شرکت‌های این حوزه نشود ولی با بروز مشکلات کمبود مواد اولیه، قطعا کشور با کمبود اقلام دارو مواجه خواهد شد.