خبر
تامین دارو سخت است و تجویز و مصرف منطقی آن ضرورت دارد
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳پگاه حبیبی
تامین دارو سخت است و تجویز و مصرف منطقی آن ضرورت دارد

دکتر سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در دومین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو با اشاره به ضروت تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: معتقدیم قیمت داروها در ایران بالا نیست، به شرط آنکه پوشش صحیح بیمه‌ای داشته باشد. علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته، هنوز مصرف و تجویز دارو در کشور منطقی نشده است. سازمان غذا و دارو در این زمینه کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو را تشکیل داده است و هدف تشکیل این کمیته ارتقای سطح خدمات در حوزه دارو و ارایه الگوی صحیح مصرف داروها بوده است. تامین دارو به سختی در کشور انجام می‌شود و تامین نقدینگی، تامین مواد اولیه و جابجایی ارز با سختی انجام می‌شود و امیدواریم با مجموعه اقدامات انجام گرفته، تجویز و مصرف دارو در کشور مدیریت شود.