خبر
داروسازی ایران توان کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی دارد
۱۳ تیر ۱۴۰۳پگاه حبیبی
داروسازی ایران توان کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی دارد

دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: داروسازی ایران مسیر دشواری را پیموده تا در عرصه دارو جایگاه رفیعی در دنیا کسب کند تا خودکفا شود. در نظام سلامت، یکی از عمده‌ترین نقش‌ها برای بهبود بیماری بر عهده داروساز است، زیرا پس از غربالگری و تشخیص پزشک، در نهایت تجویز دقیق و درست دارو برای درمان بیمار نقش نهایی را دارد. امروز داروسازان می‌توانند به پزشکان در تجویز دقیق داروهای گران‌قیمت یاری رسانند و این مسئله هرچه بیشتر نقش داروساز به ویژه داروسازان بالینی را در نظام بهداشت و درمان کشور مشخص می‌کند. با کاهش عوارض و مصرف بی‌رویه دارو می‌توان به ارتقای سلامت و رشد اقتصاد سلامت کشور کمک کرد.