IRANPHARMA Logo
خبر
دکتر پیکانپور: توسعه همکاری های دارویی ایران و روسیه
۱۲ اسفند ۱۴۰۲پگاه حبیبی
دکتر پیکانپور: توسعه همکاری های دارویی ایران و روسیه

دکتر محمد پیکانپور گفت: برای همکاری با روسیه تنظیم برنامه عملیاتی پیشنهاد شده که بر اساس آن عنوان فعالیت‌ها، مسئول انجام فعالیت‌ها، شاخص‌های اجرایی و زمانبندی آن آماده شده که مستلزم حمایت‌های کلان اعم از مالی و اجرایی است. وی با اشاره به برگزاری نشست‌های متخصصان کشور به منظور توسعه زمینه همکاری با روسیه، اظهار داشت: بانک‌هایی که باید فعالیت طرفین را ضمانت کنند، مشوق‌ها، فعالین صنعت دو طرف، لیست داروهایی که بین دو طرف قابلیت همکاری دارد و فهرست خدمات قابل اشتراک گذاری و مراکز مورد اعتماد دو طرف مشخص شده است که پس از انعقاد موافقتنامه قابل ارائه خواهد بود. دکتر پیکانپور، ضمن برشمردن قابلیت‌های سامانه تیتک در زمینه رصد زنجیره تأمین دارو از ابتدا تا انتها، افزود: در صورت اتصال این سامانه به سامانه متناظر روسیه بستر همکاری‌ها را می‌توان تسریع کرد. پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای بازبینی در جزئیات عملیاتی بصورت هر دو هفته یک بار و تسریع در اجرای همکاری ها، از جمله پیشنهاد‌های دیگر مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بود تنظیم برنامه عملیاتی پیشنهاد شده که بر اساس آن عنوان فعالیت ها، مسئول انجام فعالیت ها، شاخص‌های اجرایی و زمانبندی آن آماده شده که مستلزم حمایت‌های کلان اعم از مالی و اجرایی است.