IRANPHARMA Logo
خبر
سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بررسی ۴۲۰۰ درخواست داروی تک نسخه‌ای در ۱۴۰۲
۲۰ اسفند ۱۴۰۲پگاه حبیبی
سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بررسی 4200 درخواست داروی تک نسخه‌ای در 1402

دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست رسمی دارویی ایران گفت: در سال جاری ۴۲۰۰ مورد درخواست داروی تک نسخه‌ای توسط کارشناسان سازمان بررسی و اقدامات لازم انجام شد. دکتر نازیلا یوسفی اظهار کرد: حدود ۴۲۰۰ مورد درخواست داروی تک نسخه‌ای که توسط کارشناسان سازمان مورد بررسی قرار گرفته و به منظور بررسی بیشتر توسط متخصصین در جلسات کمیته ماده ۹ مطرح شده است که از این مجموع حدود ۲۰۰۰ مورد مربوط به داروهای وارداتی و حدود ۲۲۰۰ مورد مربوط به داروهای تک نسخه‌ای تولید داخل (دارای پروانه صادراتی) است. وی افزود: داروی تک نسخه‌ای ضد سرطان پمبرولیزومب تولید داخل (دارای پروانه صادراتی) با ۳۶ درصد بیشترین درخواست را طی سال جاری داشته است. وی همچنین با اشاره به امکان ثبت درخواست داروی تک نسخه‌ای بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان غذا و دارو، گفت: به منظور رفاه حال بیماران نیازمند به داروهای تک نسخه‌ای در سامانه متمرکز پاسخگویی الکترونیکی میز خدمت سازمان غذا و دارو "خدمت" به نشانی https://khedmat.fda.gov.ir قسمتی برای ثبت نام بیماران و ثبت نسخ دارویی این گروه از مراجعین در نظر گرفته شده است. دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست رسمی دارویی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه نسخ و فرم مربوط به تأیید داروهای تک نسخه‌ای در محل میز خدمت دبیرخانه در سازمان غذا و دارو نیز دریافت می‌شود.