IRANPHARMA Logo
چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

سالن ایران فارما کانکت

فرآورده های حلال در صنعت داروسازی

حلال، امروزه مفهومی جامع و ساری در تمام شوینات زندگی فردی و اجتماعی انسانی است(گردشگری و سفر، ورزش و سرگرمی، صوت و تصویر(مدیا) مد و لباس، دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی، مبادالت مالی، تجهیزات پزشکی و...) که از طریق آن روح الهی در کالبد جان و جهان می‌نشیند؛ بدین منظور جهت تبیین و تشریح حلال در دارو مورد توجه است.

دکتر حسین رستگار
دبیر پنل: دکتر حسین رستگار
دکتر عبدالعظیم بهفر
عضو پنل: دکتر عبدالعظیم بهفر
دکتر نفیسه صادقی
عضو پنل: دکتر نفیسه صادقی
دکتر حسین شمالی
عضو پنل: دکتر حسین شمالی
آیت الله احمد مبلغی
عضو پنل: آیت الله احمد مبلغی
دکتر وحیده هدایتی
عضو پنل: دکتر وحیده هدایتی
دکتر حامد صادقی
عضو پنل: دکتر حامد صادقی
فرآورده های حلال در صنعت داروسازی