چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

سالن ایران فارما کانکت

نشست صمیمانه مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

در این پنل چالش ها و مسائل موجود در صنعت داروسازی، مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

دکتر محمد پیکان‌پور
دبیر پنل: دکتر محمد پیکان‌پور
دکتر ناصر هیراد
عضو پنل: دکتر ناصر هیراد
نشست صمیمانه مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو