مشارکت‌کنندگان رویداد

Aastrid International PVT. LTD.Aastrid International PVT. LTD.
Alcon Biosciences PVT. LTD. / Swati Spentose PVT. LTD.Alcon Biosciences PVT. LTD. / Swati Spentose PVT. LTD.
Bacto Chem LaboratoriesBacto Chem Laboratories
Beiing Huikang Boyuan Chemical Tech Co,LtdBeiing Huikang Boyuan Chemical Tech Co,Ltd
Beijing Asnail Biotechnology Co.,Ltd.Beijing Asnail Biotechnology Co.,Ltd.
Beijing Hanlin Hangyu International Trading Co. LTDBeijing Hanlin Hangyu International Trading Co. LTD
BiBi Intertrade LLPBiBi Intertrade LLP
Century Pharmaceuticals LimitedCentury Pharmaceuticals Limited
Changzhou Pharmaceutical FactoryChangzhou Pharmaceutical Factory
Chrisleen Cleanroom Projects Pvt.LtdChrisleen Cleanroom Projects Pvt.Ltd
Commercial Section of Embassy of the Republic of KoreaCommercial Section of Embassy of the Republic of Korea
Crius GroupCrius Group
Elomatic Pharmalab Consulting & Engineering Pvt LtdElomatic Pharmalab Consulting & Engineering Pvt Ltd
Fabtech Technologies Private LimitedFabtech Technologies Private Limited
Guangdong Stone Medicinal Packaging Material CO., LTDGuangdong Stone Medicinal Packaging Material CO., LTD
Henan Boom Gelatin Co., LtdHenan Boom Gelatin Co., Ltd
Hunan Gladden Pharma Industries Co., Ltd.Hunan Gladden Pharma Industries Co., Ltd.
Hunan Huakang Biotech Inc.Hunan Huakang Biotech Inc.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd.Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd.
Jicon Technologies PVT. LTD.Jicon Technologies PVT. LTD.
Jinan Shangbo Pharmaceutical Co., Ltd.Jinan Shangbo Pharmaceutical Co., Ltd.
Labindia Analytical Instruments Pvt LtdLabindia Analytical Instruments Pvt Ltd
Line-Link Purification Technology (Shanghai) Co.,LTDLine-Link Purification Technology (Shanghai) Co.,LTD
MAC-CHEM Products (India) PVT LTDMAC-CHEM Products (India) PVT LTD
NBZ Healthcare LLPNBZ Healthcare LLP
Neumo Mühendislik ve Paslanmaz Çelik San. Tic. Ltd. ŞtiNeumo Mühendislik ve Paslanmaz Çelik San. Tic. Ltd. Şti
Parle Global TechnologiesParle Global Technologies
Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (PHARMEXCIL)Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (PHARMEXCIL)
Pharmapack Technologies CorporationPharmapack Technologies Corporation
Pioneers International Trading., LtdPioneers International Trading., Ltd
Psychotropics India LtdPsychotropics India Ltd
Puneet Laboratories PVT.LTD.Puneet Laboratories PVT.LTD.
SEC Softgel Technology LTD.SEC Softgel Technology LTD.
Shaanxi Jiahe Phytochem Co., LtdShaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd
Shandong Pioneer Heavy Industry Technology Co., LtdShandong Pioneer Heavy Industry Technology Co., Ltd
Shanghai baoxing bio-engineering equipment Co.,ltdShanghai baoxing bio-engineering equipment Co.,ltd
Shanghai Jindun Industrial CO., LTDShanghai Jindun Industrial CO., LTD
Shaoxing Hantai Imports & Exports CO. LTD.Shaoxing Hantai Imports & Exports CO. LTD.
Shenzhen Bona Pharma Technology CO. LTDShenzhen Bona Pharma Technology CO. LTD
Sigachi Industries LimitedSigachi Industries Limited
Tagoor Laboratories PVT. LTD.Tagoor Laboratories PVT. LTD.
UCO BANKUCO BANK
Vitajoy Jiaxing Nutrition Co., LtdVitajoy Jiaxing Nutrition Co., Ltd
Wuxi Jinghai Amino Acid Co.,LtdWuxi Jinghai Amino Acid Co.,Ltd
Xiamen Origin Biotech Co., Ltd.Xiamen Origin Biotech Co., Ltd.
ZHECHEM CHEMICALS COMPANY LIMITEDZHECHEM CHEMICALS COMPANY LIMITED
Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical CO., LTD.Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical CO., LTD.
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.,Ltd.Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.,Ltd.
Zibo Chemet Equipment CO., LTDZibo Chemet Equipment CO., LTD
آذرین سیوند سهندآذرین سیوند سهند
آراسل زیست داروآراسل زیست دارو
آرتا کار نیوسادآرتا کار نیوساد
آرسن دارو پارسآرسن دارو پارس
آرمان شیمی سنجآرمان شیمی سنج
آریا فارمد پوششآریا فارمد پوشش
آریاتیناژنآریاتیناژن
آریان سناءآریان سناء
آریو فارمد پیشروآریو فارمد پیشرو
آسا دارو طوسآسا دارو طوس
آسان آسای آرمان آریاآسان آسای آرمان آریا
آماد پلاست فارمدآماد پلاست فارمد
آنزان طب آزماآنزان طب آزما
آوان بهمن شیمیآوان بهمن شیمی
اتاق تمیز فراز کاویاناتاق تمیز فراز کاویان
اریکه تجارت ویستااریکه تجارت ویستا
استیل پایتخت آرویناستیل پایتخت آروین
اوین دارواوین دارو
بازرگانی صباحیبازرگانی صباحی
بانیان فارمدبانیان فارمد
بهان ساربهان سار
بهسان پارسیان صنعتبهسان پارسیان صنعت
بهینه پوشش جمبهینه پوشش جم
پارت دارو صنعتپارت دارو صنعت
پارس آمپولپارس آمپول
پارس بهروزان جمپارس بهروزان جم
پارسا انرژی اتمسفر ایرانیانپارسا انرژی اتمسفر ایرانیان
پاسارگاد سرای آرمانپاسارگاد سرای آرمان
پاک پرنیان هوشمند ستاکپاک پرنیان هوشمند ستاک
پخش مکمل کارنپخش مکمل کارن
پرتوسازان قائمپرتوسازان قائم
پردیس پلاست کویرپردیس پلاست کویر
پردیس دارو طبپردیس دارو طب
پرشیا تجهیزپرشیا تجهیز
پرگاس طب پاسارگادپرگاس طب پاسارگاد
پلاسموژن سلامتپلاسموژن سلامت
پوشینه توسعه کسریپوشینه توسعه کسری
پیام فناوران هزارهپیام فناوران هزاره
تحقیقاتی تولیدی فرآورده‌های سلولزی صافی آرانتحقیقاتی تولیدی فرآورده‌های سلولزی صافی آران
تحقیقاتی و تولیدی سیناژنتحقیقاتی و تولیدی سیناژن
تسکین گستر فارمدتسکین گستر فارمد
تهران کاوش کلونتهران کاوش کلون
توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاهتوسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه
توسن داروتوسن دارو
ثمین دارو ایرانیانثمین دارو ایرانیان
جهان ابنیه آژندجهان ابنیه آژند
چاپ و طرح پیام رسان فردا ایرانیانچاپ و طرح پیام رسان فردا ایرانیان
حکیم تجارت سهندحکیم تجارت سهند
خوش شیمی تجارتخوش شیمی تجارت
دارساوین پارسدارساوین پارس
داروئی آرامداروئی آرام
داروپوشداروپوش
داروسازان پنجم شهریور اشراقداروسازان پنجم شهریور اشراق
داروسازی آوه سینا (سهامی عام)داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
داروسازی ادیب اکسیرداروسازی ادیب اکسیر
داروسازی الحاویداروسازی الحاوی
داروسازی امینداروسازی امین
داروسازی تهران شیمیداروسازی تهران شیمی
داروسازی خوارزمیداروسازی خوارزمی
داروسازی دکتر عبیدیداروسازی دکتر عبیدی
داروسازی سهاداروسازی سها
داروسازی گل داروداروسازی گل دارو
داروسازی نوآوران شاهرودداروسازی نوآوران شاهرود
دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)
دانش‌ پژوهان آریا دارودانش‌ پژوهان آریا دارو
دانش پژوهش فجردانش پژوهش فجر
دانش کیمیا فارمددانش کیمیا فارمد
دانش نوآوران ارگدانش نوآوران ارگ
دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران
درمان گستر رناپدرمان گستر رناپ
درمان یابدرمان یاب
دیده بنیاندیده بنیان
رایا آتیس آریارایا آتیس آریا
ره‌آورد فن‌آوری غربره‌آورد فن‌آوری غرب
زاگرس دارو پارسیانزاگرس دارو پارسیان
زیست دارو دانشزیست دارو دانش
سام پارس اکسیرسام پارس اکسیر
سامان سلامت پژوهسامان سلامت پژوه
سامانه‌های نوین آزمایشگاهی و پزشکی سوگندسامانه‌های نوین آزمایشگاهی و پزشکی سوگند
سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیانسرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان
سرمایه‌گذاری دارویی تأمینسرمایه‌گذاری دارویی تأمین
سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگسرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ
سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)
سنابل داروسنابل دارو
سیمرغ داروی عطارسیمرغ داروی عطار
سیناراد کالاسیناراد کالا
شرح صدرشرح صدر
شركت دانش بنيان پارت دارو الوندشركت دانش بنيان پارت دارو الوند
شناسا پرتو ژنشناسا پرتو ژن
شوکازیستشوکازیست
شیمی دارویی نوترونشیمی دارویی نوترون
صدرا پژوهش پارسصدرا پژوهش پارس
صنایع اتاق تمیز بهارصنایع اتاق تمیز بهار
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانهصنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صنایع شیمیایی و دارویی تبریزصنایع شیمیایی و دارویی تبریز
صنایع نوآوران عصر تحولصنایع نوآوران عصر تحول
طبیب داروی کاشانطبیب داروی کاشان
عمارت سازان پایش آیندگانعمارت سازان پایش آیندگان
عمران سازان مهابعمران سازان مهاب
فاطر الکترونیک ریزپردازفاطر الکترونیک ریزپرداز
فرآزما تحقیقفرآزما تحقیق
فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایرانفرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران
فرآیند سازان مهابفرآیند سازان مهاب
فن‌آوران صادق اسپادانافن‌آوران صادق اسپادانا
فناوران دارویی رشد پارسیانفناوران دارویی رشد پارسیان
فنی مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیشفنی مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
کاج الکترونیککاج الکترونیک
کارخانجات صنعتی جنرالکارخانجات صنعتی جنرال
کاسپین جم آزماکاسپین جم آزما
کیان بهسام شیمیکیان بهسام شیمی
کیمیا دارو سپهرکیمیا دارو سپهر
کیمیا سیستم نام ورکیمیا سیستم نام ور
گروه اکتوورگروه اکتوور
گروه بازرگانی و مهندسی توسکای خراسانگروه بازرگانی و مهندسی توسکای خراسان
گروه توسعه اقتصادی تریتاگروه توسعه اقتصادی تریتا
گروه دارویی اکسیر هیرادگروه دارویی اکسیر هیراد
گروه دارویی برکتگروه دارویی برکت
گروه صنایع اکیاس وطنگروه صنایع اکیاس وطن
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنامگروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
گیاهان سبز زندگیگیاهان سبز زندگی
گیاهان قائم داروگیاهان قائم دارو
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زندهلابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
لابراتوارهای سینا دارولابراتوارهای سینا دارو
لوازم پزشکی آزمایشگاهی و شیمیایی پارس فراسولوازم پزشکی آزمایشگاهی و شیمیایی پارس فراسو
لیروکلیروک
لیوژن فارمدلیوژن فارمد
ماشین‌های پلاستیک بادی پارسماشین‌های پلاستیک بادی پارس
مجتمع چاپ و نشر هودیس پارسمجتمع چاپ و نشر هودیس پارس
مجتمع دانش‌بنیان کشت و صنعت خرمانمجتمع دانش‌بنیان کشت و صنعت خرمان
محیط سازه پویش آزمامحیط سازه پویش آزما
مصون دارومصون دارو
مطبوع عمرانمطبوع عمران
مکس تجارت فارمدمکس تجارت فارمد
مکمل سلامت فارمدمکمل سلامت فارمد
منشور طب کوروشمنشور طب کوروش
مهام آزما فارمد بین‌المللمهام آزما فارمد بین‌الملل
مهندسی پترونیک صنعتمهندسی پترونیک صنعت
مهندسی تکین الکترونیک ویدامهندسی تکین الکترونیک ویدا
مهندسین مشاور آراد انرژی پویامهندسین مشاور آراد انرژی پویا
موسسه بین‌المللی علوم نوبنیاد ایرانیانموسسه بین‌المللی علوم نوبنیاد ایرانیان
موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازیموسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
موسسه تحقیقاتی و آموزشی نورموسسه تحقیقاتی و آموزشی نور
میخک فارمدمیخک فارمد
نام آوران انرژی پاکنام آوران انرژی پاک
نانو فن شفقنانو فن شفق
نانو كيمياي كوير يزدنانو كيمياي كوير يزد
نوونوردیسک پارسنوونوردیسک پارس
نیک آسا فارمدنیک آسا فارمد
هگمتان داروی غربهگمتان داروی غرب
هلدینگ دارویی بنیاد بهره‌وری و موقوفات آستان قدس رضویهلدینگ دارویی بنیاد بهره‌وری و موقوفات آستان قدس رضوی
هوای ناب بارانهوای ناب باران
هیژا داروهیژا دارو
وصال گشت رهاموصال گشت رهام
ویتاطب کوشاویتاطب کوشا
یوشیتا هوروش پاسارگادیوشیتا هوروش پاسارگاد