ثبت‌نام رویداد

زمان برگزاری این رویداد به پایان رسیده است

بازدید نمایشگاهی

رایگان

بازدید از هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما ۱۴۰۲)

  • شرکت در مراسم افتتاحیه
  • بازدید از نمایشگاه
  • شرکت در رویدادهای جانبی

پنل‌های آموزشی

انتخابی

شرکت در برنامه‌های آموزشی هشتمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما

  • شرکت در مراسم افتتاحیه
  • بازدید از نمایشگاه
  • شرکت در برنامه‌های آموزشی

ایران فارما کانکت

انتخابی

شرکت در نشست‌های توسعه کسب‌وکار با حضور مدیران شرکت‌های بین‌المللی

  • شرکت در مراسم افتتاحیه
  • بازدید از نمایشگاه
  • شرکت در نشست‌های تجاری